Årsak til medhold og avslag

Skriv ut Nynorsk | English | 24. januar 2021

2019_01h_aarsak_til_medhold.png

Årsak til medhold 2019  2020
Svikt i behandling 886 939
Svikt i diagnostikk 461 414
Infeksjon 87 98
Annet 47 30
Totalt 1481 1481


2019_01h_aarsak_til_avslag.png

Årsak til Avslag 2019 2020
Ikke svikt i behandling 1681 1608
Ikke årsakssammenheng 1133 1031
Ikke svikt i diagnostikk 694 649
Annet 169 148
Totalt 3677 3436