Årsak til svikt i behandling

Skriv ut Nynorsk | English | 24. januar 2021

2019_01h_aarsak_til_svikt_behandling.png

Årsak til svikt i behandling 2019 2020
Feil behandlingsteknikk/metode 238 312
Ufullstendig/ikke igangsatt behandling/undersøkelse 216 133
Ikke grunnlag for operasjon/behandling 106 98
Mangelfull/manglende/feil medisinering 73 81
Feil utstyr eller feilplassering av utstyr 76 88
Mangelfull sikring, overvåking, tilsyn 45 54
Burde vært operert/operert tidligere 44 48
Mangelfull journalføring 22 24
Mangelfull/manglende kontroll etter behandling 30 28
Annet/uavklart 36 73
Totalt 886 939