Årsak til svikt i diagnostikk

Skriv ut Nynorsk | English | 24. januar 2021

2019_01h_aarsak_til_svikt_diagnostikk.png

Årsak til svikt i diagnostikk 2019  2020
Funn ikke fulgt opp/mangelfull utredning 170 181
Feiltolking av prøvesvar/klinisk undersøkelse 104 81
Ikke rekvirert prøve/undersøkelse 68 55
Burde vært henvist/henvist tidligere 67 50
Forlagt/oversett prøvesvar/henvisning 15 12
Feiltolkning av symptomer i akuttsituasjon 17 6
Annet/uavklart 20 29
Totalt 461 414