Mottatt - medisinsk område

Skriv ut Nynorsk | English | 24. januar 2021

Medisinsk område 2016 2017 2018 2019 2020 Totalt Andel
Ortopedi 1592 1507 1490 1514 1351 7454 26 %
Svulster og kreft 747 850 745 688 592 3622 13 %
Ondontologi 527 609 567 612 527 2842 10 %
Psykiatri 356 377 405 397 206 1741 6 %
Nevrologi 242 260 284 282 195 1263 5 %
Gastrokirurgi 247 241 274 223 233 1218 4 %
Fødselshjelp/kvinnesyk. 210 200 219 215 210 1054 4 %
Hjertesykdommer 207 197 194 166 148 912 3 %
Øyesykdommer 167 163 137 163 136 766 3 %
Infeksjonssykdommer 117 102 121 110 106 556 2 %
Plastikkirurgi/kosmetisk 109 98 111 100 81 499 2 %
Karsykdommer 102 96 73 99 91 461 2 %
ØNH-sykdommer 100 82 105 81 78 446 2 %
Immunologi 114 80 64 57 80 395 1 %
Fordøyelsessykdommer 79 108 59 85 40 371 1 %
Urologi 87 71 59 78 62 357 1 %
Nevrokirurgi 68 67 65 66 61 327 1 %
Endokrinologi/metabolsk 83 61 77 71 32 324 1 %
Føde med skade på barn 48 53 71 57 61 290 1 %
Anestesiologi 71 70 51 57 27 276 1 %
Annet 340 313 328 328 280 1589 6 %
Uavklart 12 212 177 247 1099 1747 6 %
Totalt 5625 5817 5676 5696 5696  28 510 100