Mottatt - type sak

Skriv ut Nynorsk | English | 24. januar 2021

2019_mottatt_type_sak.png

Type behandlingssted 2016 2017 2018  2019  2020
Helse Nord RHF 461 466 439 423 412
Helse Midt-Norge RHF 509 529 517 464 454
Helse Vest RHF 680 689 648 691 630
Helse Sør-Øst RHF 1935 2051 1966 1994 2009
Primærhelsetjenesten 835 789 862 796 824
Avtalespesialist/offentlig kjøp av helsetj. 240 220 189 190 175
Offentlig tannhelsetjeneste 78 86 88 72 71
Privat helsetjeneste 637 708 683 754 792
Legemiddelsaker 124 146 123 91 86
Annet 77 57 64 51 93
Utenfor ordningen 5 27 40 15 10
Uavklart 44 49 57 155 139
Totalt 5625 5817 5676 5696 5695

Annet er hovedsakelig vaksinesaker knyttet til Folkehelseinstituttet.