Utbetaling - medisinsk område

Skriv ut Nynorsk | English | 24. januar 2021

2019_01h_erstatning_medisinsk_område.png

Medisinsk område 2016 2017 2018 2019  2020 Total Andel
Ortopedi 246 234 246 237 253 1216 23 %
Svulster og kreft 184 174 213 268 277 1116 22 %
Føde med skade på barn 70 82 62 54 101 369 7 %
Nevrologi 45 96 81 64 82 368 7 %
Gastrokirurgi 59 61 51 49 54 274 5 %
Immunologi 40 46 35 61 18 200 4 %
Hjertesykdommer 40 32 35 59 57 223 4 %
Psykiatri 24 41 30 39 40 174 3 %
Fødselshjelp/kvinnesykdommer 33 41 20 27 30 151 3 %
Infeksjonssykdommer 26 13 34 34 18 125 2 %
Karsykdommer 26 28 28 18 30 130 2 %
Endokrinologi/metabolsk 40 11 25 23 34 133 3 %
Nevrokirurgi 19 12 24 13 9 77 2 %
Odontologi 15 13 16 21 31 96 2 %
Øyesykdommer 16 8 16 14 14 68 1 %
Fordøyelsessykdommer 7 5 15 16 19 62 1 %
Urologi 15 13 13 9 7 57 1 %
Nyfødtmedisin 12 3 15 15 13 58 1 %
Anestesiologi 11 7 14 11 24 67 1 %
Annet 60 60 42 42 45 249 5 %
Totalt 987 979 1014 1074 1156 5213 100 

Tallene viser erstatning i millioner kroner.