Vedtak - medisinsk område

Skriv ut Nynorsk | English | 24. januar 2021

 

      2019          2020    
Medisinsk område Medhold Avslag Totalt Andel Medhold% Medhold Avslag Totalt Andel Medholds%
Ortopedi 465 1041 1506 29 % 31 % 445 998 1443 29 % 31 %
Svulster og kreft 225 501 726 14 % 31 % 200 424 624 13 % 32 %
Odontologi 275 285 560 11 % 49 % 254 276 530 11 % 48 %
Psykiatri 58 295 353 7 % 16 % 57 261 318 6 % 18 %
Nevrologi 69 224 293 6 % 24 % 74 206 280 6 % 26 %
Gastrokirurgi 73 160 233 4 % 31 % 67 144 211 4 % 32 %
Hjertesykdommer 47 143 190 4 % 25 % 46 87 133 3 % 35 %
Fødselshjelp/kvinnesyk. 31 137 168 3 % 18 % 37 137 174 4 % 21 %
Øyesykdommer 16 107 123 2 % 13 % 30 105 135 3 % 22 %
Fordøyelsessykdommer 23 55 78 1 % 29 % 30 59 89 2 % 34 %
Infeksjonssykdommer 25 87 112 2 % 22 % 34 82 116 2 % 29 %
Karsykdommer 16 64 80 2 % 20 % 27 62 89 2 % 30 %
ØNH-sykdommer 9 61 70 1 % 13 % 13 40 53 1 % 25 %
Anestesiologi 14 47 61 1 % 23 % 8 43 51 1 % 16 %
Plastikkirurgi/kosmetisk 6 43 49 1 % 12 % 24 53 77 2 % 31 %
Nevrokirurgi 8 42 50 1 % 16 % 12 39 51 1 % 24 %
Immunologi 4 66 70 1 % 6 % 4 58 62 1 % 6 %
Endokrinologi/metabolsk 20 45 65 1 % 31 % 25 52 77 2 % 32 %
Føde med skade på barn 19 28 47 1 % 40 % 14 44 58 1 % 24 %
Nyfødtmedisin 6 9 15 0 % 40 % 5 10 15 0 % 33 %
Annet 72 237 309 6 % 23 % 75 256 331 7 % 23 %
Totalt 1481 3677 5158 100  29 % 1481 3436 4917 100  30 %