Temaartikler

Her finner du korte informasjonsartikler om statistikk fra NPE.

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - blodfortynnende medikamenter

Visste du at NPE har utbetalt 76 millioner kroner i erstatning de siste ti årene på grunn av feilmedisinering med blodfortynnende medikamenter? Utbetalingene er fordelt på 113 medholdssaker.

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - diagnostisering av hjertesykdom

Visste du at NPE de siste fem årene har behandlet 274 saker som omhandler diagnostisering av hjertesykdom? 98 erstatningssøkere har fått medhold i kravet, og det er så langt utbetalt 63 millioner kroner i erstatning.

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - håndleddsbrudd

Visste du at NPE de siste fem årene har behandlet 270 saker som omhandler håndleddsbrudd? 71 erstatningssøkere har fått medhold i kravet, og det er så langt utbetalt 11 millioner kroner i erstatning.

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - skade på mor under graviditet eller fødsel

Visste du at NPE har behandlet 313 erstatningskrav som omhandler skade på mor under graviditet eller fødsel? 46 erstatningssøkere har fått medhold i kravet, og det er utbetalt 16,5 millioner kroner i erstatning.

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - ryggkirurgi

Visste du at NPE har behandlet 615 ryggkirurgi-saker de siste fem årene? De to vanligste årsakene til ryggkirurgi er ryggprolaps eller trang ryggmargskanal. Disse to gruppene utgjør totalt 73 prosent.

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - brystkreft

Visste du at NPE har gitt medhold i 77 saker som gjelder forsinket eller feil diagnose av brystkreft de siste fem årene? Vi har utbetalt i alt 73 millioner kroner i erstatning.

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - behandlet på feil sted på kroppen

Visste du at NPE har gitt medhold til 52 erstatningssøkere de siste sju årene fordi de ble behandlet på feil sted på kroppen? Det er utbetalt i alt 21 millioner kroner i erstatning.

Lite bilde for søkeresultattreff

Ti år med privat helsetjeneste - tannbehandling

Fra 2009 fikk NPE ansvaret for å behandle erstatningskrav fra privat helsetjeneste. I løpet av årene 2009-2018 har NPE mottatt totalt 5518 saker innen privat helsetjeneste, og det er saker knyttet til tannbehandling som utgjør den største andelen av saker.

Lite bilde for søkeresultattreff

Fastlegeordningen – hvor svikter det?

Gjennomgang av vedtak i Norsk pasientskadeerstatning (NPE) fra 2012 til 2016, viser at svikt i diagnostikk er den hyppigste årsaken til medhold, og at det først og fremst er kreftsykdommer som er forsinket diagnostisert.

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - leiringsskade

Visste du at NPE de siste fem årene har behandlet 85 saker som omhandler skade etter feil liggestilling under operasjon? Dette er også kalt leiringsskader. 62 av erstatningssøkerne har fått medhold i kravet, og de har totalt fått utbetalt 26 millioner kroner i erstatning.

<< 1   2     3   4   >>