Erstatningssaker - leiringsskade

Visste du at NPE de siste fem årene har behandlet 85 saker som omhandler skade etter feil liggestilling under operasjon? Dette er også kalt leiringsskader. 62 av erstatningssøkerne har fått medhold i kravet, og de har totalt fått utbetalt 26 millioner kroner i erstatning.

Skriv ut Nynorsk | English | 19. september 2019

Det er noen flere menn (55 prosent) enn kvinner (45 prosent) som har krevd erstatning, og gjennomsnittsalderen er 50 år. De aller fleste sakene er knyttet til ortopedisk kirurgi, kirurgi i forbindelse med kreft eller gastrokirurgi. Disse tre gruppene utgjør totalt 70 prosent av sakene.

Medholdssakene

I medholdssakene er det konkludert med svikt i behandlingen i form av manglende bevegelse av armer eller bein, at polstringen ikke har vært god nok eller at armer og bein er plassert i ugunstige stillinger. Dette har ført til nerveskader med påfølgende smerter og nedsatt funksjon. For noen har skaden blitt varig. Omtrent halvparten har fått nerveskade i skulder, arm eller hånd. Den andre halvparten har fått nerveskade i hofte, lår, legg eller fot. Det spesielle med disse sakene er at skaden har skjedd i en annen del av kroppen enn den som i utgangspunktet ble behandlet.

Avslagssakene

I 14 av 23 avslagssaker, er det konkludert med at det ikke har vært svikt i leiringen. Det betyr at man har gjort alle nødvendige tiltak for å unngå leiringsskade. At det likevel har oppstått skade, er en komplikasjon som må aksepteres. I de resterende 11 avslagssakene er det konkludert med at plagene ikke har sammenheng med leiringen fordi inngrepet var svært kort, at nerveskaden har oppstått et sted som ikke var påvirket av leiringen eller at plagene oppsto lenge etter behandlingen.