Brosjyre for helsepersonell

I denne brosjyren finner du kortfattet informasjon om hvordan helsepersonell bør forholde seg ved pasientskader.

Skriv ut Nynorsk | English | 4. mai 2018

Brosjyren finner du i lenkeboksen.

Ønsker du papirversjon av brosjyren? Ta kontakt med oss på telefon 22 99 45 00 eller e-post npepost@npe.no.