Lenker

Skriv ut Nynorsk | English | 18. februar 2020

Datatilsynet
Personopplysningslovens regler om samtykke, informasjon til den registrerte og innsynsrett gjelder også for NPE..

Helse- og omsorgsdepartementet
NPE er et uavhengig statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

Helsenorge.no
Den offentlige helseportalen.

Helseklage
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (HELSEKLAGE) er er en sammenslåing av Pasientskadenemnda, Klagenemnda for behandling i utlandet, Preimplantasjonsdiagnostikknemnda, Staten helsepersonellnemnd, klagesaker fra Helsedirektoratet og HELFO.

Helsetilsynet
Helsetilsynet tar imot klager hvis du ønsker å klage på forhold ved behandlingen, men ikke har fått noen skade som kan erstattes.

Lovdata
Lovdata ble opprettet i 1981 av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet i Oslo. Her finner du blant annet Pasientskadeloven, Forskrift om NPE og Pasientskadenemnda i fulltekst.

Norsk pasientforening
Pasientforening som gir frittstående og uavhengig pasienthjelp, veiledning og råd til pasienter og pårørende.

Pasient- og brukerombudet
Pasient- og brukerombudet arbeider for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor helsetjenesten. Ombudet i fylket ditt kan bistå deg med å gjøre en vurdering av saken din og gi råd og veiledning om hvordan du bør gå videre.

Nordiske erstatningsordninger:

Patientforsikringen
Den danske pasientskadeordningen.

Patientförsäkringen
Den svenske pasientskadeordningen.

Potilasvakuutuskeskus
Den finske pasientskadeordningen.

Sjúkratrygginga Íslands
Den islandske pasientskadeordningen.