Lite bilde for søkeresultattreff

Flytteprosjektet

NPEs leieavtale i dagens lokaler utløper i februar 2022. Tidlig i 2019 startet vi arbeidet med å finne nye egnede lokaler som NPE skal være i etter at nåværende leieavtale går ut.

Lite bilde for søkeresultattreff

Forprosjekt automatisering

Strategisk hovedmål i ny strategi for 2019 – 2023 er at «Vi skal redusere saksbehandlingstiden ved å forenkle måten vi jobber på. For å oppnå det skal vi blant annet ta i bruk gode digitale verktøy.» I NPE sin virksomhetsplan for 2019 ble det besluttet å gjennomføre et forprosjekt.

Lite bilde for søkeresultattreff

Nasjonal sikkerhetsmåned 2019

Nasjonal sikkerhetsmåned er en årlig kampanje for økt kunnskap om informasjonssikkerhet. NPE hadde opplegg for første gang i 2019.

Lite bilde for søkeresultattreff

Nordisk ledersamling

I slutten av august hvert år møtes topplederne i alle de nordiske pasientskadeordningene til tre dager med kunnskapsdeling og gode diskusjoner. I år var det vi som var vertskap. Vi fikk vist fram Oslo i litt varierende vær, med fokus denne gangen på Bjørvika og Grünerløkka.