Organisasjon

Lite bilde for søkeresultattreff

Visjon og verdier

NPE legger stor vekt på kvalitet og faglig ekspertise. Vi ønsker å tydeliggjøre at vi i alle ledd av saksbehandlingen setter pasienten i fokus.

Lite bilde for søkeresultattreff

Strategiske mål

Her finner du NPEs strategi for virksomheten i perioden 2019-2023.

Lite bilde for søkeresultattreff

Oppgaver

NPE har tre forskriftsfestede oppgaver.

Lite bilde for søkeresultattreff

Ledelsen

Direktøren har det overordnede ansvaret for NPEs virksomhet. 

Lite bilde for søkeresultattreff

Organisasjonskart

Oppdatert 1. mars 2021.

Lite bilde for søkeresultattreff

Årsrapporter

Årsrapporten gir en oversikt over de viktigste aktivitetene som skjedde sist år og peker på noen av de utfordringer vi ser i tiden framover.

Lite bilde for søkeresultattreff

Personvernerklæring

Her finner du generell informasjon om hvordan Norsk pasientskadeerstatning (NPE) behandler personopplysninger og hvilke rettigheter du har.

Lite bilde for søkeresultattreff

Finansiering av ordningen

Hvem eier NPE, og hvordan blir pasientskadeordningen finansiert?

Lite bilde for søkeresultattreff

Historien til den norske pasientskadeordningen

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) ble opprettet i 1988, og fyller 30 år i 2018. I anledningen jubileet har vi sett på statistikken gjennom våre 30 år med pasientskadeerstatning, og presenterer her noen milepæler fra oppstarten og frem til og med 2017.