Organisasjonen og menneskene

Kjønnsfordeling, utskifting og sykefravær.

Skriv ut Nynorsk | English | 9. mars 2020

Antall ansatte og årsverk

Antall ansatte ved utgangen av 2019: 165
Utførte årsverk i 2019*: 146,6

*inkludert 3,8 årsverk til IT-tjenester som vi utfører for Helseklage.

Kjønnsfordeling

Ved utgangen av 2019:

Fordeling i den totale arbeidsstokken: 75 prosent kvinner - 25 prosent menn
Kjønnsfordeling blant lederne: 76 prosent kvinner - 24 prosent menn
Fordeling av lønn utbetalt i 2019: 72 prosent til kvinner - 28 prosent til menn

Utskifting

Andel ansatte som sa opp sin stilling i NPE i 2019 er 8,1 prosent.

Tilsvarende tall for foregående år:

  • 2018: 6,6 prosent
  • 2017: 8 prosent
  • 2016: 6,25 prosent

Sykefravær

Totalt er fraværet i 2019 på 4,8 prosent - en økning på 0,1 prosentpoeng sammenliknet med 2018.

Følgende tabell viser utviklingen i sykefraværet:

2019_ar_sykefravar_bm.png