Oppgaver

NPE har tre forskriftsfestede oppgaver.

Skriv ut Nynorsk | English | 18. januar 2019

Vi skal:

  1. avgjøre om erstatningssøkere har krav på erstatning og fastsette størrelsen på erstatningen 
  2. bidra med statistiske data til kvalitetsforbedring og skadeforebyggende arbeid i helsetjenesten
  3. informere om pasientskadeordningen til pasienter, helsetjenesten og publikum