Strategiske mål

Her finner du NPEs strategi for virksomheten i perioden 2019-2023.

Vi skal få til mer!

Her kan du laste ned hele strategidokumentet.

Skriv ut Nynorsk | English | 30. januar 2019

Strategisk hovedmål

Vi skal redusere saksbehandlingstiden ved å forenkle måten vi jobber på.

Vi bruker tiden effektivt

Dette gjør vi gjennom å:

 • prioritere arbeidsoppgaver og utviklingstiltak som gir verdi
 • effektivisere hvert ledd i saksbehandlingen av pasientskader
 • effektivisere arbeidet i alle enheter
 • gi brukerne ansvar for å bidra mer i søknadsprosessen
 • skape en åpen samarbeidskultur

Vi bruker kompetansen vår innovativt og løsningsorientert

Dette gjør vi gjennom å:

 • utvikle kompetansen og dele kunnskap på en systematisk måte
 • skape en kultur for å gi og ta imot tilbakemeldinger
 • ta lederrollen, være modige i endringsarbeid og ledelse
 • aktivt få fram innovative tiltak
 • bygge kompetansen vi trenger i framtiden

Vi har effektive og målrettede beslutningsprosesser

Dette får vi gjennom å:

 • styrke beslutningsdyktigheten hos saksbehandlerne
 • delegere oppgaver og beslutninger
 • kommunisere beslutninger klart og tydelig

Vi bruker gode digitale verktøy

Dette gjør vi gjennom å:

 • forenkle dagens løsninger
 • bygge digital kompetanse
 • ta i bruk nye digitale verktøy