Personvern og informasjonskapsler

NPE følger personopplysningsloven og regler om taushetsplikt, og legger vekt på erstatningssøkerens personvern og integritet.

Personvernombud i NPE

Personvernombudet kan gi råd og veiledning generelt om NPEs behandling av personopplysninger og hjelpe deg med å ivareta dine personverninteresser.

Du kan kontakte personvernombudet på e-post personvernombud@npe.no, eller du kan ringe servicesenteret vårt på telefon 22 99 45 00.

Av hensyn til personvernet ditt må du ikke sende sensitive personopplyninger på e-post.

Skriv ut Del 25. oktober 2018

Nynorsk versjon

Del artikkel på startsiden

1. Informasjonskapsler, nettstatistikk og brukerbevegelser
2. Personvern
3. Formål
4. Samtykke
5. Relevans
6. Innsynsrett
7. Arkivloven

 

1. Informasjonskapsler, nettstatistikk og brukerbevegelser
Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Dette gjøres for at npe.no skal fungere så godt som mulig.

Ved å bruke npe.no samtykker du til at vi lagrer informasjonskapsler lokalt i din nettleser. 

denne siden finner du informasjon om hvordan du sletter informasjonskapsler i ulike nettlesere, og hvordan du begrenser lagringen av besøksdata. Den nøyaktige fremgangsmåten avhenger av enheten din, og hvilken nettleser du bruker.

De fleste nettlesere er innstilt på å akseptere informasjonskapsler automatisk, men du kan selv endre innstillingene slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Dette kan føre til at npe.no ikke fungerer optimalt. De samme innstillingene lar deg vanligvis velge hvilke nettsteder du tillater informasjonskapsler fra, inkludert tredjeparter som er tilknyttet nettsidene. Du kan også be om å bli varslet hver gang en ny informasjonskapsel blir lagret.

For å kunne lage og utvikle et brukervennlig nettsted, bruker vi analyseverktøyene Google Analytics og Hotjar.

Vi bruker dette bl.a. til å få statistikk på for eksempel hvor mange som bruker nettsidene, hvilke undersider som blir besøkt, hvor lenge besøket varer og om besøket skjer via PC, mobil eller nettbrett.

Google Analytics og Hotjar bruker informasjonskapsler.

Vi anonymiserer IP-adresser i Google Analytics (gjennom Google Tag Manager), slik at Google ikke mottar informasjon om IP-adressene til brukerne.

I Hotjar anonymiseres IP-adressene som standard.

2. Personvern
For at vi skal kunne behandle søknadene om erstatning vi mottar, trenger vi opplysninger i sakene. Aktuelle opplysninger er først og fremst helseopplysninger, som i utgangspunktet er underlagt taushetsplikt.

Ved en eventuell beregning av erstatning trenger vi også andre typer opplysninger, blant annet om økonomiske forhold og arbeidsforhold.

Personopplysningsloven omfatter alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson når de blir innsamlet, registrert eller lagret.

3. Formål
Utgangspunktet for å behandle erstatningssakene er lov av 15. juni 2001 nr. 53: Lov om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven). Formålet med å behandle saken og innhente og registrere personopplysningene, er å utrede og avgjøre om erstatningssøker har krav på erstatning som følge av pasientskade.

4. Samtykke
Reglene om samtykke, informasjon til den registrerte og innsynsrett i personopplysningsloven, gjelder også for oss.

Vi trenger samtykke for å behandle saken, registrere personopplysningene og innhente tilstrekkelige og relevante opplysninger. Vi innhenter opplysninger etter at samtykke er gitt. På søknadsskjemaet vårt finner du den informasjonen du trenger for å gi samtykke. Det er frivillig å gi samtykke til å innhente opplysninger, men uten samtykke kan vi ikke innhente opplysninger og behandle saken. Se personopplysningsloven § 2 nr. 7, §§ 8 og 9.

Behandlingsansvarlig for erstatningssakene som blir meldt, er direktøren i NPE. Hver enkelt pasient har å gjøre med en saksbehandler som har ansvaret for å utrede og avgjøre saken. En medisinsk sakkyndig vil i de fleste sakene vurdere saken på bakgrunn av alle opplysningene som foreligger.

5. Relevans
Opplysningene som blir innhentet, skal være tilstrekkelige og relevante, og også saklig begrunnet. Vi er opptatt av at de opplysningene som utgjør grunnlaget for avgjørelsen, skal være av så god kvalitet som mulig. I dette ligger blant annet at bare relevante opplysninger blir lagt til grunn når saken blir behandlet. Se personopplysningsloven § 11.

6. Innsynsrett
Erstatningssøker har innsynsrett i egen sak: Under saksbehandlingen får erstatningssøker kopi av aktuelle opplysninger, og vurderinger vi gjør i saken. Har du en sak hos oss, har du krav på å få informasjon om hvilke opplysninger vi har, og hvordan vi sikrer opplysningene. Se personopplysningsloven §§ 18, 19 og 20.

Erstatningssøker kan ta kontakt med oss hvis det foreligger opplysninger man mener er feilaktige, og som derfor bør rettes, eller hvis det foreligger nye opplysninger som supplerer informasjonen i saken, se personopplysningsloven § 27.

7. Arkivloven
Reglene i arkivloven om å lagre opplysninger, gjelder i sakene vi behandler. Dette innebærer at opplysningene i utgangspunktet blir lagret mellom 25-30 år før de blir overført til Riksarkivet. Hvis opplysninger eventuelt skal slettes, gjelder reglene i personopplysningsloven § 28. Har du spørsmål om å slette personopplysninger, ber vi deg om å ta kontakt med saksbehandleren din.

Reglene om integritet, tilgjengelighet og taushetsplikt i personopplysningsloven gjelder for alle personopplysningene i sakene, se personopplysningsloven §§ 13 og 14.