Organisasjon

Skriv ut Nynorsk | English | 3. juni 2019

Visjon og verdier

NPE legger stor vekt på kvalitet og faglig ekspertise. Vi ønsker å tydeliggjøre at vi i alle ledd av saksbehandlingen setter pasienten i fokus.

Strategiske mål

Her finner du NPEs strategi for virksomheten i perioden 2019-2023.

Oppgaver

NPE har tre forskriftsfestede oppgaver.

Ledelsen

Direktøren har det overordnede ansvaret for NPEs virksomhet. 

Organisasjonskart

Oppdatert 1. juni 2019.

Finansiering av ordningen

Hvem eier NPE, og hvordan blir pasientskadeordningen finansiert?

Historien til den norske pasientskadeordningen

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) ble opprettet i 1988, og fyller 30 år i 2018. I anledningen jubileet har vi sett på statistikken gjennom våre 30 år med pasientskadeerstatning, og presenterer her noen milepæler fra oppstarten og frem til og med 2017.