/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/pasienter-parorende/shutterstock_74589187_320.jpg

Visjon og verdier

NPE legger stor vekt på kvalitet og faglig ekspertise. Vi ønsker å tydeliggjøre at vi i alle ledd av saksbehandlingen setter pasienten i fokus.

/globalassets/bildearkiv/publikasjoner/strategi/strategi_forside.jpg

Strategiske mål

Her finner du NPEs strategi for virksomheten i perioden 2019-2023.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/pasienter-parorende/shutterstock_289568558_320.jpg

Oppgaver

NPE har tre forskriftsfestede oppgaver.

/globalassets/bildearkiv/personer/ledelse/2018_ledergruppen_160x107.jpg

Ledelsen

Direktøren har det overordnede ansvaret for NPEs virksomhet. 

/globalassets/bildearkiv/grafisk/organisasjonskart/2019_organisasjonskart.jpg

Organisasjonskart

Oppdatert 1. juni 2019.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/pasienter-parorende/shutterstock_169835603_320.jpg

Finansiering av ordningen

Hvem eier NPE, og hvordan blir pasientskadeordningen finansiert?

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/logo/npe-fyller-30-aar.jpg

Historien til den norske pasientskadeordningen

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) ble opprettet i 1988, og fyller 30 år i 2018. I anledningen jubileet har vi sett på statistikken gjennom våre 30 år med pasientskadeerstatning, og presenterer her noen milepæler fra oppstarten og frem til og med 2017.