- Hverdagen handler mye om pasientskader

Pasient og brukerombud i Hedmark og Oppland, Sandra Fahre, har ofte kontakt med pasienter som opplever pasientskader. - Den nære kontakten med NPE er derfor svært nyttig, sa hun da 60 deltakere fra ombudskontorene besøkte NPE.

Skriv ut Nynorsk | English | 30. januar 2012

Tirsdag 2. november inviterte NPE landets Pasient- og brukerombud til seminar. I løpet av seminaret fikk de inviterte vite mer om emner som rimelighetsregelen i pasientskadeloven, tredjemannstap, behandling av svineinfluensasaker, erfaringer fra kommunehelsetjenestene, forsørgertap og behandling i utlandet.

Dette var 15. gangen på like mange år som NPE inviterte til seminar for landets Pasient- og brukerombud. Sandra Fahre har vært på nesten samtlige av seminarene. Hun synes likevel det er stadig ny kunnskap å sette seg inn i.

- Det er veldig nyttig for oss å få komme hit. Opplegget virker godt planlagt og det er stadig nye og interessante tema som tas opp, sier Fahre.

Assisterende direktør Rolf Gunnar Jørstad i Norsk pasientskadeerstatning kan fortelle at NPE legger stor vekt på det årlige seminaret. Selv innledet han med en orientering om status og framtidsplaner i NPE.

- Pasient- og brukerombudene har en viktig rolle og gir bistand i en rekke saker der pasienter opplever at de trenger hjelp til å søke erstatning. Jo bedre de kjenner NPEs saksbehandlingsrutiner og reglene for pasientskadeordningen, jo bedre hjelp kan de gi pasienten.