238 millioner kroner i erstatningsutbetalinger etter feilbehandling utbetalt hittil i år

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har de første tre månedene i 2018 utbetalt 238 millioner kroner i erstatninger til pasienter og pårørende etter feilbehandling i helsetjenesten.

Skriv ut Nynorsk | English | 11. april 2018

- Vi vet at det å få erstatning for en pasientskade når man har blitt feilbehandlet er viktig for de som er berørte, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad. I første kvartal 2017 utbetalte NPE 235 millioner kroner.

Erstatningene sørger for at pasienter og pårørende får dekket det økonomiske tapet som skaden har påført dem. I tillegg til at de pasientene som har fått omfattende og varige skader får en erstatning for redusert livskvalitet.

Erstatningene dekker ulike typer tap

Dekning av inntektstap i forbindelse med pasientskaden utgjør 39 prosent av erstatningene NPE har utbetalt hittil i 2018, og er den største delen av erstatningsutbetalingene. Så følger dekning av utgifter og menerstatningen som andre store poster, på henholdsvis 26 og 20 prosent. Standarderstatning for barn og forsørgertap utgjør 8 og 3 prosent av utbetalingene hittil i 2018.

– Erstatningene sørger for at pasienter og pårørende får dekket det økonomiske tapet som skaden har påført dem. I tillegg får de pasientene som er påført omfattende og varige skader en utbetaling for redusert livskvalitet. Vi vet at det å rette opp økonomiske konsekvenser av pasientskaden og anerkjenne at pasienten har vært utsatt for feilbehandling, er viktig for å komme seg videre, og det er jo nettopp dette erstatningsordningen skal sørge for, sier Jørstad.

Mottatte saker

NPE mottok 1543 saker første kvartal i 2018. – Med dette utgangspunktet for første kvartal i år, har vi grunn til å tro at vi kommer til å motta rundt 6000 saker i løpet av 2018. Når vi 6000 mottatte saker i 2018, vil det i så fall være det høyeste antallet saker vi har mottatt i løpet av et år, sier Jørstad. Han understreker at 6000 mottatte saker er en foreløpig prognose for 2018. – Det viktigste for oss er ikke hvor mange saker vi mottar i løpet at året, men at pasienter og pårørende som mener de kan ha rett til erstatning, sender inn en søknad til oss, slik at vi kan vurdere kravet, avslutter han.