66 kvinner fikk livmorhalskreft – kunne vært unngått

NPE har gitt erstatning til 66 kvinner og deres pårørende på grunn av forsinket diagnostisering av livmorhalskreft. Kvinnene har fått erstatning fordi NPE mener de ikke har fått den oppfølgingen de hadde krav på.

Skriv ut Nynorsk | English | 19. desember 2018

- Disse kvinnene har ikke fått den oppfølgingen de skulle hatt, og det fikk alvorlige konsekvenser for dem. Vi mener at alle disse 66 kvinnene mest sannsynlig kunne ha unngått å få kreft hvis prøvene hadde blitt fulgt opp på riktig måte, sier NPEs direktør Rolf Gunnar Jørstad.

Mest feiltolkning

NPE har gått gjennom sine erstatningssaker som omhandler forsinket diagnose av livmorhalskreft. Sakene er fra perioden 2014 til oktober i 2018.
81 prosent av sakene gjelder feiltolkning av prøvesvar eller undersøkelse, resten gjelder at funn ikke er fulgt opp, eller at det er ikke tatt prøver.

Svært alvorlige konsekvenser

I 72 prosent av sakene mener NPE at kvinnene har en dårligere mulighet for å overleve kreften fordi kreften ikke ble oppdaget tidlig nok. To kvinner døde av feilen som ble gjort.

- Det er trist å se de alvorlige konsekvensene for disse kvinnene. Mange av dem er kvinner i 20- og 30-årene, som har fått skader og nedsatt livskvalitet. For eksempel ser vi kvinner som mister muligheten til å få barn fordi de får fjernet livmor og eggstokker. De får plager med for tidlig overgangsalder og problemer med urinveiene. Mange får fjernet lymfeknuter, som fører til varige problemer, sier Jørstad.


62 millioner kroner i erstatning – så langt

NPE har hittil utbetalt 62 millioner kroner i erstatning i disse sakene, men i mange av sakene er ikke erstatningen ferdigberegnet.

- Vi forventer derfor at utbetalingene vil øke. Erstatningene varierer fra noen hundre tusen kroner, til flere millioner kroner. Mange av sakene gjelder unge kvinner som blir varig skadet og får redusert arbeidsevne, og i tillegg til å dekke varig mén, skal erstatningen i disse tilfellene dekke økonomisk tap for resten av livet, sier Jørstad.

Tidlig diagnose er viktig

Det å stille kreftdiagnosen så tidlig som mulig er viktig for å kunne overleve kreften. - I disse sakene dreier det seg om å oppdage forstadier til kreft. Så med riktig oppfølging ville de fleste av disse kvinnene sannsynligvis unngått å få kreft, sier Jørstad.

Kunnskapen må brukes for å unngå at dette skjer igjen

Han fortsetter: - Vi mener det er viktig at helsetjenesten ser på hva som kan trekkes ut av et materiale som dette, for å lære mer om hva som går galt. Det er viktig å bruke denne kunnskapen til å unngå at det skjer igjen. Helsetjenesten må ha gode og sikre systemer som gjør at prøvene blir fulgt opp.

Det er også viktig å sikre at det er personer med riktig kompetanse som vurderer disse prøvene, avslutter han.

Eksempler på saker:

  • Kvinne i slutten av 20-årene fikk feiltolket celleprøve. Dette førte til ett år forsinket behandling. NPE mener at hvis diagnosen hadde vært stilt tidligere, hadde kvinnen sluppet å få fjernet livmor, eggstokker og lymfeknute.
  • Kvinne i 30-årene fikk påvist livmorhalskreft et halvt år etter fødsel. NPE mener at celleprøven som ble tatt 15 måneder før ble feiltolket. Forsinkelsen førte til at kvinnen trengte mer omfattende behandling med varig skade i urinveiene, ødelagt seksualfunksjon og dårligere sannsynlighet for å overleve kreften.
  • Kvinne i 30-årene fikk forsinket diagnose av livmorhalskreft fordi hun ikke hadde fått beskjed om at hun trengte å ta en ny prøve etter ett år og ikke etter tre år. Det førte til at kvinnen fikk kreft, med dårlige muligheter for å overleve kreften.