Lite bilde for søkeresultattreff

Høyesterett stadfester NPE og PSNs praksis

Saken gjelder avslag på krav om erstatning etter et dødsfall som skyldtes behandling for livstruende kreft. Høyesterett har gitt NPE og PSN medhold i at etterlatte ikke har krav på erstatning.

Lite bilde for søkeresultattreff

Vellukka kvalitetsseminar

Måndag 29. april gjekk det tredje kvalitetsseminaret til NPE av stabelen. Føremålet med konferansen var å inspirere til bruk av materialet til NPE i arbeidet med pasienttryggleik.

Lite bilde for søkeresultattreff

Vellykket markering

Jubileumsseminaret 25 år med pasientskadeerstatning i Norge ble gjennomført mandag 22. april på Hotel Bristol. Det var mange gjester og et spennende program.

Lite bilde for søkeresultattreff

25 år med pasientskadeordningen

I år er det 25 år siden pasientskadeordningen ble opprettet. Dette markerer Norsk pasientskadeerstatning (NPE) i samarbeid med Pasientskadenemnda med et jubileumsseminar med inviterte gjester i dag.

Lite bilde for søkeresultattreff

Klart språk

NPE har jobba med fleire språktiltak gjennom lenger tid. No sender vi heile organisasjonen på Klarspråkkurs.

Lite bilde for søkeresultattreff

Konferanse - fortsatt ledige plasser!

Den 29. april 2013 inviterer NPE kvalitetsansvarlige til en konferanse på Gardermoen om hva vi kan lære av å gå gjennom pasientskadesakene.

Lite bilde for søkeresultattreff

Over 50 medhold – også voksne med narkolepsi

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har fastslått at over 50 personer har rett til erstatning etter vaksineringen mot svineinfluensa. Nå er det også gitt medhold til tre voksne som har fått narkolepsi etter vaksineringen.

Lite bilde for søkeresultattreff

Konferanse - hva kan vi lære?

Den 29. april 2013 inviterer NPE kvalitetsansvarlige til en konferanse på Gardermoen.

Lite bilde for søkeresultattreff

Kraftig økning i nye saker til NPE i 2012

I 2012 økte antall meldte saker til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) med drøyt 18 prosent mot året før. – Dette viser at pasienter i større grad enn tidligere vet at de kan søke NPE om erstatning dersom de har fått en skade etter behandling i...

Lite bilde for søkeresultattreff

Feilmedisinerte søker sjelden erstatning

Få pasienter søker erstatning etter feilmedisinering viser en ny undersøkelse fra NTNU. Hver fjerde som søker får erstatning.

Lite bilde for søkeresultattreff

Høringsuttalelse

NPE har levert sin høringsuttalelse i forbindelse med utredningen om standardisert personskadeerstatning. Den kan du lese her.

Lite bilde for søkeresultattreff

Rolf Gunnar Jørstad har begynt som ny direktør i NPE

Rolf Gunnar Jørstad tok 1. desember over jobben som direktør i Norsk pasientskadeerstatning. Jørstad kommer fra stillingen som assisterende direktør og har jobbet i NPE i mange år.

Lite bilde for søkeresultattreff

Kosmetisk behandling

NPE har fra 1.januar 2009 og fram til i dag behandlet 13 krav om erstatning på grunn av skader etter kosmetisk behandling. Av de 13 sakene som er behandlet har 11 fått medhold, mens 2 har fått avslag.

Lite bilde for søkeresultattreff

Pasient- og brukerombudene på besøk

Ombudene treffer pasienter som har opplevd svikt i helsevesenet. God kjennskap til NPE er derfor viktig og tirsdag 30. oktober inviterte NPE til seminar for ombudene.

Lite bilde for søkeresultattreff

Pandemrix: Forventer store utbetalinger

Norsk pasientskadeerstatning har mottatt 225 saker og utbetalt over 10 millioner kroner i erstatning i saker som dreier seg om skade etter svineinfluensavaksinen Pandemrix.

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatning til barn og unge

I den siste tiden har vi har fått mange henvendelser om skattespørsmål som gjelder erstatning til barn og unge.

Lite bilde for søkeresultattreff

Ny direktør i NPE

Rolf Gunnar Jørstad er tilsatt som direktør i Norsk pasientskadeerstatning

Lite bilde for søkeresultattreff

Eksempler på saker

I eksempelsamlingen vår finner du eksempler fra flere medisinske områder. Disse viser anonymiserte, men reelle pasientskadehistorier.

Lite bilde for søkeresultattreff

Nordisk seminar for pasientskadeordningene

For tiende år på rad har ledelsen i NPE vært med på samarbeidsmøte med pasientskadeordningene i Norden. Denne gangen var det den finske ordningen som var vertskap for samlingen. Årets seminar ble holdt i Hirvihaara en times reise fra Helsinki.

Lite bilde for søkeresultattreff

To av ti får erstatning etter Dent-O-Sept

NPE har mottatt totalt 278 saker med krav om erstatning etter Dent-O-Sept og har ferdigbehandlet 93% av sakene. Av disse har 35 pasienter fått medhold.

Lite bilde for søkeresultattreff

Kronisk utmattelsessyndrom etter

I gårsdagens Puls på NRK1 var et av temaene forsøket med meningokokkvaksine, som ble gjennomført av Folkehelseinstituttet i perioden 1988-1991.

Lite bilde for søkeresultattreff

Få saker om flåttbit hjå NPE

I perioden frå 2001 og fram til i dag har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) behandla 54 saker saker som gjeld for sein eller feil behandling av borrelia/borreliose. Det er gjeve medhald i sju tilfelle, medan 47 saker er avslegne.

Lite bilde for søkeresultattreff

NPE sin nye rapport med statistikk for dei regionale helseføretaka

NPE har no publisert den årlege rapporten sin med statistikk for dei fire regionale helseføretaka. Rapporten viser statistikk for femårsperioden 2007-2011 og vert gitt ut for å bidra til arbeidet med kvaliteten i spesialisthelsetenesta. – Det er...

Lite bilde for søkeresultattreff

Manglande kvalifikasjonar fører til fødselsskadar

I saker der Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har gjeve skadebot fordi det har skjedd feilbehandling under fødsel, er manglande kvalifikasjonar hjå fødselshjelparen den vanlegaste årsaka til skade. Det viser ein analyse av NPE sitt materiale som...

<< 1   2   3   4   5   6   7   8     9   10   11   >>