Eksempler på saker

I eksempelsamlingen vår finner du eksempler fra flere medisinske områder. Disse viser anonymiserte, men reelle pasientskadehistorier.

Skriv ut Del 17. september 2012

Del artikkel på startsiden

Det er mange forhold som må vurderes når vi skal avgjøre om søkeren har krav på erstatning eller ikke. Selv om ikke alle detaljer kan tas med i eksemplene, vil disse kunne være en pekepinn på hvordan vi vurderer sakene opp mot lovverket.

Vår nyligst publiserte sak gjelder en kvinne som fikk innsatt brystimplantat, og som har fått plager i ettertid. Les mer ved å klikke på linken under bildet.

Du finner flere eksempler i eksempelsamlingen.