Endring av forskrift - privat helsetjeneste

Endring i «Forskrift om pasientskadelovens virkeområde og om tilskuddsplikt for den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten» er vedtatt.

Skriv ut Del 21. januar 2013

Del artikkel på startsiden

Endring av forskrift for privat helsepersonell ble vedtatt 8.1.2013. Endringene trådde i kraft 1.2.2013.

Nedenfor finner du en kort omtale av endringene. Mer utfyllende informasjon om hvert av punktene, samt frister, priser og praktiske opplysninger finner du i "Forskrift om endring...", se lenke i boks til høyre.

Unntak fra tilskuddsplikt
Organisasjoner og foreninger som av og til sørger for helsehjelp med små årsverksandeler i forbindelse med arrangementer, som idrettsarrangementer og lignende, er unntatt fra å måtte betale tilskudd til NPE.

Meldeplikt for endringer
Det er bare endringer i virksomheten som skal meldes inn til NPE innen 1. februar. Dette gjelder endring i antall og sammensetning av helsepersonellgrupper og årsverk.

Se "Forskrift om endring..." for egne frister som gjelder melding om ny virksomhet, opphør av virksomhet og endring av adresse, telefon og annen kontaktinformasjon.

Tilskudd - priser
Prisene (tilskuddsatsene) er endret i tråd med de erfaringene man har gjort i den perioden privat helsetjeneste har vært omfattet av ordningen. Tabellen viser beregnet risikogruppe for helsepersonellgruppene og hva den årlige prisen vil bli.