Erfaringsutveksling på nordisk seminar

Første uken i september var det igjen på tide med årets samarbeidsmøte med pasientskadeordningene i Norden. Alle landene var representert ved 3-5 personer fra ledelsen.

Skriv ut Nynorsk | English | 13. desember 2011

Denne gangen var det den islandske ordningen som var vertskap for samlingen, så årets seminar ble holdt i Reykjavik og i en liten by ved navn Selfoss seks mil øst for Reykjavik. Fra NPE deltok direktør Erling Breivik, assisterende direktør Rolf Gunnar Jørstad, avdelingsdirektør Anne-Mette Gulaker og kommunikasjonssjef Øydis Castberg.Spennende tema

Det er mange ulike temaer som er til diskusjon på disse årlige møtene. Danmark redegjorde bl.a. for en undersøkelse de har hatt om økning i antall innmeldte saker. Island fortalte om lignende erfaringer med økning i saksmengden. Finland delte erfaringer rundt medisinske vurderinger i pasientskadesaker. Sverige og Norge hadde innlegg om spesialiseringstiltak i saksbehandlingen og effektene av dette.

Som tidligere år drøftet man kommunikasjon og media, pasientsikkerhet og skadeforebyggende arbeid, statistikk og benchmarking, og aktuelle juridiske temaer. Diskusjonene var fruktbare, med høyt læringsutbytte på tvers av landene.

Nyttig å treffe andre
Direktør Erling Breivik viser til betydningen av å treffe andre som jobber med de samme oppgavene.

– Selv om de nordiske ordningene har individuelle forskjeller, er det mye nyttig deling av erfaringer på disse møtene, sier han. Det er allerede tanker om samarbeid på tvers i tiden fremover, vi har mye å lære av de andre landene og de har også ting å lære fra oss, avslutter Breivik.

Neste års konferanse er allerede planlagt – og skal holdes i Helsinki september 2012.