Erstatning ved behandling i utlandet

En rekke nordmenn drar utenlands for å få utført ulike helsetjenester. Noen ganger går det galt eller det kan oppstå komplikasjoner. Pasientskadeordningen i Norge omfatter ikke erstatningskrav etter slike behandlinger i utlandet.

Skriv ut Nynorsk | English | 31. januar 2012

Medieoppslag den siste tiden forteller om en stadig økende helseturisme. Det gjelder blant annet laserbehandling på øye, tannhelsetjenester og plastisk kirurgi. Men også alvorlig syke nordmenn reiser stadig oftere til land, som kan tilby genterapi og andre alternativer til behandling i Norge. Dette framgår av NRKs nettsider 17.11.09:


"Til Kina når livet står på spill
...- Norske sykehus og helsemyndigheter står overfor en situasjon som de ikke er vant til å håndtere. Pasienter drar på eget initiativ til utlandet for å få behandling for alvorlige sykdommer. I stedet for å avfinne seg med sin skjebne, aksepterer de ikke at det ikke finnes flere behandlingstilbud, sier Silje Aspholm Hole.
- Vi snakker om et privat marked. Lavkostland tilbyr behandling med tilsynelatende god kvalitet, til en pris som gjør det mulig for vanlige folk å skrape sammen nok penger, sier Hole..."

Helseturisme dekkes ikke
Når nordmenn på eget initiativ drar på helsereiser til private klinikker i utlandet for behandling, er de ikke dekket av NPE-ordningen. Eventuelle erstatningskrav må da rettes direkte mot behandlingsstedet i det aktuelle landet der en har fått behandling.

Ventelistegaranti og helsereiser
Noen ganger sender norske sykehus pasienter ut av landet for behandling. Det offentlige inngår da på forhånd en avtale om kjøp av tjenesten. Et eksempel vil være når pasienter sendes til behandling i utlandet som et resultat av ventelistegarantien.
Det samme er tilfelle dersom sykehuset sender pasienter til utlandet på grunn av manglende kompetanse i Norge.

Den som blir behandlet har i disse tilfellene rett til å søke om pasientskadeerstatning i Norge.