Erstatningsordning for Hepatitt c-smittede

Det lever i dag 300 mennesker som er smittet med Hepatitt c-virus via blodoverføring. Et utvalg foreslår en samordnet erstatningsordning for de smittede.

Relevante lenker

Skriv ut Nynorsk | English | 4. juli 2012

De som er smittet av Hepatitt-C viruset via blodoverføring bør få erstatning i samsvar med Norsk Pasientskadeerstatning sitt regelverk og praksis. Smittede som allerede har mottatt erstatning etter andre ordninger bør få sine saker vurdert på nytt, foreslår det såkalte Hepatitt c- utvalget.