Temaark om brystkreftsaker

Norsk pasientskadeerstatning har utarbeidet et eget temaark som omhandler brystkreftsaker. NPE har utbetalt totalt 71 millioner kroner i erstatning til brystkreftrammede de siste ti årene. De fleste av disse pasientene har opplevd at symptomer på bryst­kreft ikke ble fulgt opp på riktig måte.

Skriv ut Nynorsk | English | 16. desember 2011

Forsinket eller feil diagnose
I de fleste sakene som NPE har gitt medhold i, har diagnos­tiseringen av brystkreft vært forsinket eller feil. Nødvendige undersøkelser ble ikke utført, eller funn fra undersøkelser ble ikke fulgt opp. Dette er konklusjonen i 66 prosent av de 163 medholdssakene.

Alvorlig resultat for de som rammes
Svikt i diagnostikk er en av hovedårsakene til medhold hos NPE i kreftsakene: Det betyr at det har blitt stilt feil diagnose eller at man har fått en forsinket diagnose, og hvordan man følger opp prøvesvar. For en del av disse pasientene fører feilbehandlingen til dårligere prognoser og at man dør tidligere enn det som hadde vært nødvendig.

- Disse tallene viser at utilstrekkelig utredning og mangelfull oppfølging av faresignaler fører til at kreftdiagnoser blir stilt for seint. Vi ser flere eksempler i våre saker der alvorlige tilfeller av kreft kunne vært unngått med bedre rutiner og årvåkenhet fra helsetjenesten, sier assisterende direktør Rolf Gunnar Jørstad.

Feilbehandling koster
Feilbehandling koster ikke bare samfunnet store summer i erstatningsutbetalinger, men medfører i tillegg enorme utgifter til ekstra behandling, re-innleggelser, trygdeutbetalinger og ekstrautgifter for kommunene. - I tillegg kommer selvsagt de personlige lidelsene for de involverte pasientene og deres nærmeste, sier Jørstad.

Må lære av feil
NPE utarbeider faktaark om ulike temaer for å gjøre informasjon tilgjengelig slik at man kan jobbe mer med pasientsikkerheten: - Vi mener helsetjenesten må bli flinkere til å bruke erfaringene fra våre saker til å lære og forebygge slike feil, avslutter Jørstad.