Feilmedisinering - eksempler

Hvis du mener at du har fått en skade i forbindelse med bruk av legemiddel eller ved utprøving av legemiddel, kan du kreve erstatning. Vi har nå lagt ut to nye eksempler på feilmedisinering i vår eksempelsamling.

Skriv ut Nynorsk | English | 13. mars 2014

Eksempel - medhold
En kvinne har utviklet skade på balansenerven som følge av medisinering med antibiotika i form av Gentamycin. NPE har konkludert med at skaden skyldes for langvarig medisinering, og kvinnen har krav på erstatning.

Eksempel - avslag
En mann ble feilmedisinert med for høye doser blodtrykksmedisin. Han mener at dette har ført til skade på hjertet og behov for pacemaker. NPE har konkludert med at det ikke er sammenheng mellom feilmedisineringen og hjertesvikten.

Eksempelsamlingen
Med eksempelsamlingen ønsker vi å gi et innblikk hvordan vi vurderer en pasientskadesak. Vi vil også si noe om hvilke forhold som har betydning for om pasienten får erstatning eller ikke.

Mer informasjon
Les mer utfyllende om eksemplene ved å klikke på lenken i boksen til høyre. Der finner du også lenke til informasjon om hvordan du søker erstatning etter legemiddelskade.