Feilmedisinerte søker sjelden erstatning

Få pasienter søker erstatning etter feilmedisinering viser en ny undersøkelse fra NTNU. Hver fjerde som søker får erstatning.

Skriv ut Nynorsk | English | 22. januar 2013

Det viser en fersk undersøkelse fra NTNU, publisert i dagens utgave av Tidsskrift for Den norske legeforening.

-Funnene kan tyde på at muligheten for å søke erstatning gjennom NPE underkommuniseres til pasientene, sier Lars Slørdal, professor ved Institutt for laboratoriemedisin ved NTNU til Adresseavisa.

Når pasienter påføres en alvorlig skade eller komplikasjon etter medisinsk behandling, har helsepersonell plikt til å informere pasientene om klageadgangen. For at flere pasienter skal få sine rettigheter, mener Slørdal at helsepersonell må bli mer bevisst denne informasjonsplikten.

- Som yrkesgruppe er vi nok både redde for å begå og for å innrømme feil. Gjennom å holde tilbake feil gjør vi likevel både oss selv og pasientene en bjørnetjeneste, sier Slørdal, som mener at åpenhet rundt feil er et av de viktigste tiltakene for å hindre at feilene gjøres igjen. Her har helsepersonell og pasienter et interessefellesskap som vi må utnytte bedre, sier Slørdal videre i avisartikkelen.

Han står bak undersøkelsen, sammen med medisinstudentene Mari Baardseth og Ellen Lynghei ved NTNU, seniorrådgiver Sølvi Flåte i NPE og professor ved NTNU, Olav Spigset.

De har gjennomgått hvilke legemidler og hvilke skader som ble klaget inn til NPE i perioden 2003–2009.

Det er første gang erstatningssakene fra NPE for legemiddelskader er blitt analysert.