Forskningsstipend innen erstatningssaker i gynekologi

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er opptatt av å belyse forbedringsområder og bidra til en positiv utvikling i helsetjenesten. Nå utlyser Norsk gynekologisk forening et forskningsstipend knyttet til gynekologisaker behandlet av NPE.

Skriv ut Nynorsk | English | 21. januar 2014

- Det er viktig for oss å bidra til at helsetjenesten kan trekke konkret lærdom av sakene vi behandler for å bidra til økt pasientsikkerhet, sier direktør i NPE, Rolf Gunnar Jørstad.

Stipendet skal gå til et prosjekt der man skal gå gjennom erstatningssaker innen gynekologi som har vært behandlet av NPE. Hensikten med prosjektet er å se hva man kan lære av disse sakene i et kvalitets- og skadeforebyggende perspektiv.

- Nå delfinansierer vi dette nye prosjektet og ser fram til å samarbeide videre med Norsk gynekologisk forening om utforming og innhold av prosjektet, forteller Jørstad.

Forbedring av helsetjenesten
NPE har også tidligere samarbeidet med gynekologiforeningen. Da gjennomgikk stipendiat Stine Andreasen saker der NPE hadde innvilget erstatning i forbindelse med fødselshjelp.

I det prosjektet kom det blant annet fram at den vanligste årsaken til skade under fødsel var manglende kvalifikasjoner hos fødselshjelperen.

– I det forrige prosjektet ble det gjort funn som bidrar til konkrete forbedringsforslag til fagmiljøet. På samme måte som læring av fødselsskadesaker er viktig, er det viktig å se nærmere på hva slags skader som oppstår knyttet til gynekologisk behandling: hvorfor skadene oppstår og hva fagmiljøet kan gjøre for å forhindre slike skader i fremtiden, forklarer Jørstad.

Positivt samarbeid
Jørstad ser fram til interessante og verdifulle funn denne gangen også.

– Vi synes den interessen Norsk gynekologisk forening viser for å bruke vårt erfaringsmateriale til lærdom, er svært positiv og et eksempel til etterfølgelse i andre fagmiljøer. Jeg håper vi får på plass både en dyktig stipendiat og veileder til det nye prosjektet, avslutter han.