Fortsatt mange som søker erstatning

I første kvartal 2011 mottok Norsk pasientskadeerstatning 1 145 søknader om erstatning. Dette er en svak nedgang (en prosent) fra første kvartal i fjor.

Skriv ut Nynorsk | English | 5. januar 2012

Privat sektor øker som forventet, med over 32 prosent sammenlignet med fjoråret.

Forventet økning i saker som gjelder privat sektor
Fra 1. januar 2009 ble ansvaret for private helsetjenester innlemmet i ordningen. NPE har forventet en økning i saker fra denne sektoren, og tallene for første kvartal viser dette.

– Kjennskapen til at privat sektor er en del av ordningen øker, og derfor får vi flere saker inn til oss som gjelder behandling i det privat helsevesenet, sier assisterende direktør Rolf Gunnar Jørstad.

Han mener det ikke er noen grunn til å tro at kvaliteten på helsetjenestene i det private er dårligere enn før.

– Det er helt naturlig med en økning de første årene de private helsetjenestene omfattes av ordningen. Bedre kjennskap til erstatningsordningen og at folk flest er mer bevisst på sine rettigheter vil da være de viktigste årsakene til denne utviklingen, sier Jørstad.

Flere saker behandlet og flere kroner utbetalt
NPE har i første kvartal behandlet 18 prosent flere saker sammenlignet med samme periode i fjor. I 2010 ble det utbetalt 180 millioner kroner i erstatninger i første kvartal, mens det første kvartal 2011 har blitt utbetalt rundt 260 millioner kroner. Dette er en økning på 43 prosent.

– Vi har satset kraftig på å effektivisere saksbehandlingen vår, og disse tallene viser at vi er godt på vei i målsettingen vår om å behandle sakene raskere. Økningen i utbetalingene skyldes først og fremst at vi nå får ferdigbehandlet flere saker. Det er ikke grunn til å anta at økte utbetalinger har noe med at det gjøres flere feil i helsetjenestene i Norge, sier Jørstad.