Gjenglemt utstyr under operasjon

Kompresser og tamponger er det som hyppigst blir glemt igjen inne i pasienten i forbindelse med operasjoner. Men det finnes også eksempler på at utstyr av metall ikke har blitt fjernet før operasjonen ble avsluttet. Den vanligste følgen for pasienten er infeksjoner og smerter, ofte i lang tid.

Skriv ut Nynorsk | English | 2. november 2011

NPE har i perioden 2001 til 2010 behandlet 105 saker som handler om utstyr som er gjenglemt i pasienten under operasjon. Av disse har 63 pasienter fått medhold og 42 avslag.

Disse sakene representerer en type svikt i behandlingen som skal være lett å unngå gjennom å følge rutinene på operasjonssalen.

- Det at utstyr fra operasjonen glemmes igjen i pasienten skal rett og slett ikke skje og disse skadene kunne vært unngått, sier assisterende direktør Rolf Gunnar Jørstad.

I avslagssakene gis avslaget fordi den gjenglemte gjenstanden ikke har ført til skade, eller fordi pasienten ikke har hatt et økonomisk tap som følge av feilbehandlingen. Det betyr at i alle disse sakene, også avslagssakene, har det faktisk skjedd en feil og en rutinesvikt som ikke skal skje.

- Heldigvis er det relativt få saker det dreier seg om sett i forhold til alle sakene vi behandler. Det betyr sannsynligvis at i det store og hele følges rutinene rundt dette på sykehusene, men eksemplene viser også at det er rom for forbedringer, sier Jørstad.

Les mer om disse sakene i vedleggsboksen til høyre. Der finner du blant annet hvilke skader pasienten får og hvilken type utstyr som glemmes igjen. I tillegg kan du lese om konkrete, anonymiserte eksempler på pasienter som har fått medhold.