Hva koster pasientskader?

- Det er betydelige årlige kostnader knyttet til pasientskader, sier vår direktør Rolf Gunnar Jørstad. Dette temaet snakket han om på årets Pasientsikkerhetskonferanse.

Skriv ut Nynorsk | English | 24. september 2013

Flere innfallsvinkler
Årets pasientsikkerhetskonferanse ble avholdt i Oslo 18. og 19. september. I den anledningen ble direktøren vår, Rolf Gunnar Jørstad, invitert til å snakke om kostnader ved pasientskader. Jørstad holdt et innlegg der han gikk inn på flere innfallsvinkler til kostnader ved pasientskader:

  • erstatningsutbetalingene
  • utredningskostnadene for erstatningssakene
  • andre kostnader ved pasientskader for samfunnet

Over 1,1 milliard kroner i året
Foreløpig prognose for utbetalinger i pasientskadesaker til pasienter og pårørende for 2013 er 840 millioner kroner. I tillegg kommer utredningskostnader hos NPE og Pasientskadenemnda, samt utgifter til pasienters advokater, som også blir dekket.

Totalt koster pasientskader samfunnet rundt 1,1 milliard kroner i erstatningsutbetalinger og utredningskostnader i år.  – Det dreier seg om store årlige kostnader. Og da er ikke helsetjenestens egne utredningskostnader av disse sakene tatt med, så dette beløpet er egentlig enda større, forteller Jørstad.

Andre kostnader for samfunnet
Jørstad kom i sitt innlegg også inn på andre kostnader for samfunnet, som f.eks. trygdeutgifter, kommunale utgifter og reduserte skatteinntekter. - Gjennom beregninger av erstatninger, der bl.a. utbetalinger fra folketrygden kommer til fratrekk, vet vi en god del om hva disse kostnadene utgjør, påpeker Jørstad.

Store utgifter for helsetjenesten
I tillegg viste han til at helsetjenesten får store utgifter på grunn av pasientskader, i form av for eksempel ytterligere behandling og forlenget sykehusopphold. – Pasientskader koster samfunnet store summer årlig, sier Jørstad, og derfor er det viktig at det satses på skadeforebygging, læring av feil og økt pasientsikkerhet.

Enorme personlige kostnader
Han trakk også frem den store personlige belastningen det er for helsepersonell – the second victim – å bli involvert i en pasientskade.  - Men det viktigste er den enorme personlige belastningen for pasienter og pårørende som opplever feilbehandling, avslutter Jørstad.