Ikke samme erstatningsrettigheter i utlandet

Skal du på ferie i sommer? Vær klar over at den norske erstatningsordningen ikke gjelder hvis du får behandling utenfor Norge – enten behandlingen er planlagt eller ikke.

Skriv ut Nynorsk | English | 24. juni 2014

Stadig flere reiser til utlandet for å utføre medisinske eller kosmetiske behandlinger, spesielt om sommeren. Det er viktig å være klar over at dersom det skulle skje en feilbehandling, kan du ikke søke erstatning hos Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Dette gjelder også pasienter som har fått uforutsett behandling på grunn av sykdom eller skade som har oppstått under opphold i utlandet.

Hvem klager jeg til?
Dersom du mener at du kan ha fått en skade etter feilbehandling, må du kontakte og eventuelt klage direkte til behandlingsstedet. Det er heller ingen automatikk i at du kan gå til en norsk klinikk for at de skal løse opp i problemer om det skulle oppstå komplikasjoner etter behandling i utlandet. Da kan det være at du må betale ut av egen lomme.

- om det oppstår komplikasjoner etter operasjoner i Norge, har du en trygghet gjennom en god pasientskadeordning som dekker deg om det skulle skje en svikt i behandlingen. Du har ikke nødvendigvis de samme rettighetene i utlandet, informerer seniorrådgiver i NPE, Tore Grøtholm, og legger til: 

- undersøk derfor hvilke ordninger og forsikringer som gjelder ved behandlingsstedet, i tilfelle du skulle være uheldig å få en pasientskade etter feilbehandling.

God reiseforsikring
NPE mottar også flere henvendelser av pasienter som har vært i ulykker på ferie utenfor Norge og fått en uforutsett behandling de ønsker å klage på. De samme reglene gjelder også for disse: det er behandlingsstedets ordning som gjelder, og ikke den norske pasientskadeerstatningsordningen.  

- Pass på at du har en god reiseforsikring som sørger for at du havner på et bra sykehus dersom du skulle være uheldig og ha behov for akutt medisinsk hjelp, tipser Grøtholm.

I sideboksen til høyre kan du se et eksempel på sak som gjelder uforutsett skade i utlandet.