Ny språkprofil

Vi har pusset opp noen av de viktigste brevmalene våre, i tråd med retningslinjene for klart språk. Nå er vi i gang med å utarbeide en språkprofil for hele organisasjonen.

Skriv ut Nynorsk | English | 21. mai 2014

I 2013 hadde NPE en satsning på klarspråk for hele organisasjonen. Alle medarbeidere fikk mulighet til å delta på klarspråkkurs. Det var stor deltakelse, stort engasjement og god nytteverdi av kurset.

Nye brevmaler er på plass
I løpet av kurset ble det også tydelig at det var behov for en ny gjennomgang av brevmalene våre. Første bolk var ferdig i april i år og saksbehandlerne har nå tatt i bruk de nye malene.

Ny språkprofil
Vi fortsetter klarspråkarbeidet med å lage en språkprofil. Språkprofilen vil sette noen tydelige krav til hvordan vi uttrykker oss skriftlig, og vil være et viktig hjelpemiddel for å oppnå god kommunikasjon med brukerne. Språkprofilen skal hjelpe oss til å skrive klart, forståelig og brukerrettet. Den gir også råd om hvordan vi kan få frem budskapet på en effektiv måte.

Nyttig verktøy
Avdelingsdirektør Anne-Mette Gulaker er leder for saksbehandlingsområdet.

-Vi ønsker en kultur i NPE der klarspråk er en naturlig del av arbeidshverdagen, sier hun. Språkprofilen vil være et godt verktøy for blant annet seksjonssjefer og gruppeledere som veileder og følger opp saksbehandlerne i vår skriftlige kommunikasjon med brukerne. Den vil også inngå som en del av vårt opplæringsprogram for nye medarbeidere, sier Gulaker.

Inspirasjonsforedrag fra Difi
I begynnelsen av mai hadde vi et oppstartsmøte i gruppa som skal utarbeide språkprofilen. Vi hadde invitert seniorrådgiver Sissel Motzfeldt fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) til å snakke om arbeidet med Klart språk i lover og andre tekster. Hun hadde masse nyttig å fortelle om blant annet

  • viktigheten av godt klarspråk og arbeid med språket i lovtekster
  • språkprofil - hvorfor trenger vi det?
  • ulike typer språkprofiler - hva kan de brukes til?
  • erfaringer fra andre etater

Hva er klarspråk?
I staten er klarspråk definert som korrekt, klart og brukertilpasset språk i tekster. Et dokument er skrevet i klarspråk når mottakerne finner det de trenger, forstår det de finner og kan bruke det til å gjøre det de skal.