Legemiddelskade

Vurderer du å søke erstatning for skader som skyldes bruk av legemiddel? Da kan du lese mer om vilkårene for å få erstatning her.

Skriv ut Nynorsk | English | 8. oktober 2014

Hvis du mener at du har fått en skade i forbindelse med bruk av legemiddel eller ved utprøving av legemiddel, kan du kreve erstatning.

I utgangspunktet må skaden skyldes bivirkninger av et legemiddel, som det ikke er rimelig at du skal måtte tåle som pasient.

Når vi vurderer om du har rett til erstatning legger vi vekt på din helsetilstand før bruken av legemiddelet, legemidlets betydning for sykdommen din, legemidlets forutsatte og faktiske virkninger. Vi ser også på skadens art og omfang.

Kjente bivirkninger er en risiko som du normalt må godta, fordi de positive effektene ved legemiddelbehandlingen veier tyngre.