Meningokokk B-vaksine

NPE har nå mottatt 180 erstatningskrav knyttet til utprøving av en vaksine mot hjernehinnebetennelse (meningokokk B-infeksjon). De fleste krever erstatning fordi de mener de er påført kronisk tretthetssyndrom (CFS/ME) etter å ha mottatt vaksinen.

Skriv ut Nynorsk | English | 25. mai 2012

Vaksine mot hjernehinnebetennelse
Folkehelseinstituttet opplyser på sine nettsider at meningokokk B-vaksinen ble utviklet på bakgrunn av en meningokokk B-epidemi (hjernehinnebetennelse), som startet i Norge på midten av 1970-tallet. Mellom 200 og 300 barn og unge ble alvorlig syke av hjernehinnebetennelse hvert år. Vaksinen ble prøvd ut blant ungdomsskoleelever i 1988-1991 og i en senere oppfølgingsstudie. Vaksinen ble aldri tatt i bruk i det norske barnevaksinasjonsprogrammet fordi den norske epidemien gikk tilbake av seg selv.

Erstatningsansvar
Staten har påtatt seg ansvaret for følger av forsøket med meningokokkvaksinen. NPE har siden 2003 ansvaret for å behandle de erstatningskrav som fremmes. Deltakere i vaksinasjonsforsøket har krav på erstatning når vaksinen kan være årsak til skaden og NPE ikke kan sannsynliggjøre en annen eller flere andre mer sannsynlige årsaker.

Foreldelse
Hovedregelen er at et krav er foreldet etter tre år. Tidspunktet for når fristen begynner å løpe beror imidlertid på skadelidtes kunnskap. For at foreldelsesfristen skal begynne å løpe, må man ha hatt kunnskap om at det foreligger en skade som har ledet til et økonomisk tap, samt kunnskap om den ansvarlige. Saker som er mer enn 20 år gamle vil som hovedregel uansett være foreldet. Da vaksinasjonsforsøket skjedde i perioden 1988-91, vil denne foreldelsesbestemmelsen først kunne komme til anvendelse i 2008. Se forøvrig egen omtale av foreldelse, under sidene for regelverk i venstremenyen. De som har et foreldet krav vil kunne søke om billighetserstatning.