NPE fikk medhold i Pressens Faglige Utvalg

22.11.11 behandlet Pressens Faglige Utvalg (PFU) en klage på Aftenposten fra Norsk pasientskadeerstatning. Vi mente at NPE hadde rett på samtidig tilsvar i en artikkel der det ble fremsatt kraftig kritikk mot ordningen, noe Aftenposten ikke hadde gitt oss. PFU konkluderte med at Aftenposten hadde brutt journalistenes Vær Varsom Plakat i denne saken.

Skriv ut Nynorsk | English | 7. desember 2011

Aftenposten hadde tirsdag 7. juni 2011 en nyhetsartikkel med tittelen "-Tøffere enn forsikringsselskapene", med stikktittel "Mer kritikk av Pasientskadeerstatningen". I denne artikkelen gjengir Aftenposten en pasients subjektive meninger om NPE. Vi mente at kritikken i denne artikkelen var så sterk at NPE burde fått tilgang til samtidig tilsvar av påstandene som ble fremsatt i artikkelen, noe Aftenposten ikke ga oss. NPE meldte saken til PFU fordi Aftenposten også i ettertid var uenig i at vi burde hatt rett på tilsvar.

- NPE er opptatt av å ha en god dialog med journalister og pressen, og det er svært sjelden vi melder saker til PFU. Men i denne saken opplevde vi at NPE ble utsatt for kraftig kritikk uten å få anledning til å kommentere kritikken, og da er det viktig for oss å få avklart rettighetene våre i forhold til dette, sier kommunikasjonssjef Øydis U. Castberg. - Vi er fornøyde med avgjørelsen i PFU, og vi håper denne saken gjør at vi i fremtiden får anledning til å kommentere saker der vi blir kritisert, sier Castberg.

PFU skriver i sin konklusjon
Klagen gjelder en artikkel der en tidligere pasient forteller om sine erfaringer med Norsk pasientskadeerstatning og prosessen for å få erstatning etter en operasjon. Klageren er Norsk pasientskadeerstatning, som mener det burde vært gitt adgang til samtidig imøtegåelse for å svare på og avvise noen av påstandene som fremsettes i artikkelen.

Aftenposten avviser klagen og mener at påstandene og kritikken i artikkelen ikke retter seg mot Norsk pasientskadeerstatning som sådan, men at det dreier seg om systemkritikk. Avisen mener derfor at hvis noen skulle hatt anledning til samtidig imøtegåelse, så måtte det vært politikerne, og ikke byråkratene som forvalter systemet.

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis peke på at det er viktig at mediene tar tak i historier om regelverk og saksbehandling i det offentlige som fører til uheldige konsekvenser for enkeltpersoner. Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 1.4 om pressens rett til å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold.

Vær Varsom–plakatens punkt 4.14 gir den som utsettes for sterke beskyldninger en rett til samtidig imøtegåelse. Selv om utvalget er enig i at artikkelen først og fremst retter kritikk mot systemet, mener utvalget også at klagerens institusjon er en så tydelig del av dette systemet at kritikken også må oppfattes å ramme denne konkret. Utvalget viser til at navnet på klagerens institusjon er nevnt flere ganger og at institusjonen blir ensbetydende med det systemet som kritiseres. Utvalget mener derfor at klageren burde fått anledning til samtidig å imøtegå påstandene som fremsettes.

Aftenposten har brutt god presseskikk.

Les hele saken på PFUs nettsider.