NPE har fått ny logo

29. oktober lanserte NPE ny logo. Ambisjonen vår er at den nye logoen skal bidra til at NPE får en tydeligere og mer framtidsrettet profil.

Skriv ut Nynorsk | English | 29. oktober 2014

Direktør Rolf Gunnar Jørstad er fornøyd med den nye logoen og fargedrakten som alle brukerne nå vil møte i kontakten med NPE.

–Vi håper logoen fremstår som mer moderne og tilpasset dagens og morgendagens utfordringer, sier han.

Bokstavlogo
Tidligere hadde NPE en skisse av en sittende kvinne som logo. Med den nye logoen har NPE valgt å gå vekk fra å bruke et symbol, til å bruke initialene til organisasjonen som logo.

– I de fleste sammenhenger bruker vi forkortelsen NPE når vi omtaler organisasjonen vår. Vi tenker at den nye logoen vår vil gjøre det lettere for brukerne våre å gjenkjenne oss. Samtidig forsterker vi bruken av NPE fremfor det lange ordet Norsk pasientskaderstatning, sier Jørstad.

Mye bruk av interne krefter
Logoen er utarbeidet av grafisk designer Børre Bratvold. Selve utarbeidelsen av logoen er holdt i nøktern profil, med mye bruk av interne krefter for å få prosjektet i havn.