NPE søker rådgivende leger og spesialsykepleier

Vi utvider den medisinske staben og søker rådgivende leger i flere medisinske spesialiteter og spesialsykepleier.

Skriv ut Nynorsk | English | 9. november 2011

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er et statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Vi behandler erstatningskrav fra pasienter som er påført skade i forbindelse med behandling i helsetjenesten, samt legemiddelskader. I 2010 mottok vi 4352 erstatningskrav, og betalte ut 818 millioner kroner i erstatninger.

NPE trenger spesialistkompetanse til medisinsk utredning av sakene vi behandler og til å gi saksbehandlerne og ledelsen faglige råd. Dette innebærer skriftlig og muntlig rådgivning, blant annet i form av sakkyndighetsvurderinger. Vi har 52 interne rådgivende spesialister (leger og tannleger) i 21 spesialiteter. Arbeidsoppgavene representerer spennende spesialistutfordringer i skjæringspunktet mellom helsefag og juss og gir innblikk i aktuelle problemstillinger innen kvalitetssikring og pasientsikkerhet.

De fleste av NPEs rådgivende spesialister er tilknyttet via rammeavtaler om levering av spesialisttjenester. Vi ønsker nå å inngå rammeavtaler i følgende medisinske spesialiteter:

Spesialitet antall timer per måned
Allmennmedisin 30
Anestesiologi 20
Hud- og veneriske sykdommer 15
Lungesykdommer 15
Nevrologi 15
Ortopedisk kirurgi 30
Psykiatri 30

Spesialsykepleier
Vi ønsker også nå å utvide staben med blant annet spesialsykepleierkompetanse og kunngjør anbudskonkurranse om rammeavtale på 20 timer per måned for spesialsykepleier med spesialutdanning innen anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleie. 

Konkurransegrunnlag på DOFFIN
Konkurransegrunnlaget for anbudskonkurransen er publisert på DOFFIN – Database for offentlige innkjøp: www.doffin.no (Anbuds-id rådgivende leger: NOV169011, anbuds-id spesialsykepleier: NPV169301).

Tilbudsfrist er onsdag 25. januar 2012 kl 12:00.

Dersom du har spørsmål om avtalene eller om framgangsmåten, ta kontakt.