Nordisk leiarmøte

27.-29. august var NPE vertskap for det årlege nordiske leiarmøtet for pasientskadeordningane. I alt 22 leiarar frå dei fem nordiske ordningane møttest her i Oslo til tre dagar med gjensidig informasjon, gode diskusjonar og hyggeleg kollegialt samvær.

Skriv ut Del 6. april 2016

Del artikkel på startsiden

Tolvte nordiske leiarmøte
Dette var det tolvte nordiske møtet i rekka sidan svenskane tok initiativ til slike årlege møter og var vertskap for det første i 2003. Ansvaret for møta går på rundgang, og i år var det Noreg sin tur igjen, for tredje gong.

Fem hovudtema
Utanom ein  bolk der landa oppdaterer kvarandre på viktige ting som har skjedd i organisasjonane sidan sist vi møttest, var fem hovudtema oppe på møtet:

  • Leiing og verksemdsutvikling
  • Kommunikasjon
  • Aktuelle juridiske emner
  • Aktuelt i arbeidet med pasienttryggleik
  • IT-nytt

Brukarorientering i mange land
- Det var særleg spennande å observere at fleire av  naboane våre jobbar aktivt med overordna strategiske spørsmål, og at vi på ingen måte er åleine om å fokusere mykje på brukarorientering og kommunikasjon på mange plan, seier direktør Rolf Gunnar Jørstad.

Elektronisk kommunikasjon med brukarane
Både i Sverige, Danmark og Island er dei komne langt i å kommunisere elektronisk med brukarane.

Dei danske kollegaene våre har tilbydd elektronisk skademelding sidan mars 2013. Frå mai i år tilbyr den svenske ordninga elektronisk skademelding og gir søkjaren moglegheit til å følgje saka si elektronisk gjennom «Mina Sidor».

I september vil den islandske ordninga ha klart eit tilsvarande tilbod for erstatningssøkjarane sine . For NPE sin del startar testing av elektronisk skademelding i haust.

Godt samarbeid på tvers
Kvart år gir dei nordiske møta moglegheit for gode diskusjonar og samtalar til ettertanke.

Mellom anna møtte fagsjefane for pasienttryggleik i Sverige, Danmark og Noreg kvarandre på møtet, og dette er starten på eit nytt og spennande samarbeid om bruk av erfaringar frå ordningane våre med tanke på skadeførebyggings- og pasienttryggleiksarbeid.