Ny bok om pasientskader

I boka "Uheldige hendelser i helsetjenesten – Pasientfortellinger" anslår nylig avdøde Peter F. Hjort og NPE at mer enn ¾ av utbetalingene skyldes skader som kunne ha vært forebygget. - Dette vil si at mer enn 2 mrd kroner er utbetalt for skader som kunne vært unngått, sier assisterende direktør i NPE, Rolf Gunnar Jørstad.

Skriv ut Nynorsk | English | 30. desember 2011

Peter F. Hjort (1924-2011) rakk å fullføre boken "Uheldige hendelser i helsetjenesten – Pasientfortellinger" før han døde like etter nyttår. I boken tar Hjort for seg 50 tilfeller av pasientskader hentet fra NPEs arkiv. I tillegg skriver han generelt om uheldige hendelser knyttet til forskjellige medisinske områder og avslutter boken med noen ettertanker og refleksjoner. Boken gis ut i Legeforeningens skriftserie.

Hjort kontaktet NPE sommeren 2009, da han gjerne ville lage en oppfølger til boken "Uheldige hendelser i helsetjenesten – en lære-, tenke- og faktabok", som han ga ut i 2007. Han ønsket bistand fra NPE til å finne frem relevante saker, innhenting av samtykkeerklæringer og generell rådgivning under arbeidet med boken.

- Det er beundringsverdig at Hjort brukte sine siste krefter på å fullføre denne boken. I tillegg til å bygge videre på den kunnskapen som lå til grunn for 2007-boken, viser den også til mange konkrete pasienthistorier der noe gikk galt, sier assisterende direktør Rolf Gunnar Jørstad. Han synes det er viktig at NPEs omfattende materiale kan brukes til å sette søkelys på et så viktig område og at erfaringene fra pasientskadesaker kan benyttes til læring og utvikling av tiltak som kan bidra til å øke pasientsikkerheten.

- Det var spennende og inspirerende å arbeide så tett med Peter Hjort i forbindelse med denne boken. Han var alvorlig syk under hele prosessen, men viste en utrettelig vilje til å fullføre arbeidet. Vårt håp er at boken vil bidra til debatt og forsterket interesse rundt dette viktige temaet, sier Jørstad.

- Det er svært positivt at Legeforeningen har sett verdien i dette manuskriptet og gir det ut i sin skriftserie for leger. Det vitner om at foreningen og legestanden er offensive i forhold til tematikken pasientsikkerhet og skadeforebygging, avslutter Jørstad.

Boken kan lastes ned gratis på Legeforeningens nettsider, se egen lenke.