Ny bok om pasientskaderett

Like før jul lanserte Gyldendal Akademisk en ny bok om pasientskaderett. Temaet for boka er pasienters rett til erstatning for skader under pasientbehandling.

Skriv ut Nynorsk | English | 6. januar 2012

Redaktører for boka er Aslak Syse, Morten Kjelland og Rolf Gunnar Jørstad.

Redaktørene skriver i forordet at "myndighetene har prioritert pasientskadereglene de siste ti årene for blant annet å kunne inkludere handlinger eller unnlatelser som foretas av helsepersonell i privat virksomhet. Med dette på plass er det neppe grunn til å anta vesentlige endringer i pasientskadeordningen i løpet av de nærmeste årene. Dette er derfor et hensiktsmessig tidspunkt å utgi en samlet oversikt over norsk pasientskaderett".

– Flere av våre fagpersoner har deltatt i arbeidet med boken. Jeg håper og tror dette vil bli en sentral bok på vårt fagområde i mange år fremover, sier assisterende direktør Rolf Gunnar Jørstad.

"Pasientskaderett" har vært under arbeid i drøyt ett og et halvt år, og har blitt en bok på seks hundre sider med viktig stoff knyttet til NPE sitt saksområde. Boka har fem hoveddeler:

Del I gir en oversikt over framveksten av pasientskadevernet og en oversikt over lov og aktuelle forskrifter og andre rettskilder.

Del II kommenterer pasientskadelovens bestemmelser utfyllende og gir praktisk veiledning til forståelsen av loven.

Del III er en fremstilling av avgjøringsorganene og prosessuelle og praktiske spørsmål.

Del IV beskriver ansvarsetableringen og utvalgte emner: fødselsskader, infeksjonsskader, skader ved diagnostisering og behandling av kreft og psykiske skader.

Del V er en grundig behandling av utmålingsspørsmål i pasientskadeerstatningen.

I boka systematiseres nyere rettspraksis samt en rekke vedtak fra Pasientskadenemnda som til nå har vært dels ubearbeidet.