Ny direktør i NPE

Rolf Gunnar Jørstad er tilsatt som direktør i Norsk pasientskadeerstatning

Skriv ut Nynorsk | English | 21. september 2012

Rolf Gunnar Jørstad (53 år) er tilsatt som direktør i Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Jørstad er utdannet jurist fra UiO fra 1985.

Han har hatt flere ulike stillinger og funksjoner i NPE siden 1989, blant annet som assisterende direktør siden 2003. Jørstad tiltrer stillingen etter nærmere avtale med Helse – og omsorgsdepartementet.