NPE - Ny rapport med statistikk for de regionale helseforetakene

Ny rapport med statistikk for de regionale helseforetakene

Vi har publisert vår årlige rapport med statistikk for de fire regionale helseforetakene. Rapporten viser statistikk for femårsperioden 2010-2014. Vi gir den ut for å gi helseforetakene en oppdatert oversikt over utviklingen innenfor erstatningssaker og for å bidra til kvalitetsarbeidet i spesialisthelsetjenesten.

Rapport for regionale helseforetak

Skriv ut Del 29. mai 2015

Del artikkel på startsiden

 – Det er viktig at vi sammenstiller statistikken for helseregionene slik at de regionale helseforetakene og sykehusene kan bruke denne i pasientsikkerhetsarbeidet sitt, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad.

Relevant statistikk
Rapporten viser statistikk for femårsperioden 2010-2014. Tallene er presentert per helseregion og fordelt på de aktuelle helseforetakene. Oversiktene er valgt på bakgrunn av hva NPE hyppigst får henvendelser om fra helseforetakene. I tillegg har vi gått mer i dybden på hvorfor det oppsto svikt i behandlingen.

Over tre milliarder kroner utbetalt i femårsperioden
Rapporten viser at NPE i femårsperioden har mottatt 16 149 krav om erstatning knyttet til landets helseforetak  og det er utbetalt 3,3 milliarder kroner i erstatning innenfor de regionale helseforetakenes ansvarsområde.

Belyser forbedringsområder
- I tillegg til å gi de regionale helseforetakene en systematisk og oppdatert oversikt over utviklingen av erstatningssaker, synes vi det er viktig at materialet vårt kan bidra til å belyse forbedringsområder i spesialisthelsetjenesten, sier direktør Jørstad. – Pasientskader koster samfunnet og sykehuseierne store summer årlig, men den viktigste grunnen til å satse på skadeforebygging, læring av feil og økt pasientsikkerhet er den store personlige belastningen skader og feilbehandling utgjør for pasienter og pårørende, påpeker han.

Viktig bidrag til pasientsikkerhetsarbeidet
I arbeidet med bedret pasientsikkerhet har sykehusene mange kilder og bidrag. – Vi opplever at sykehusene og helseregionene bruker materialet vårt i kvalitetsarbeidet. Denne årlige statistikken er et viktig bidrag fra oss i NPE i denne sammenhengen, avslutter Jørstad.