Ny rapport med statistikk for de regionale helseforetakene

Vi har publisert vår årlige rapport med statistikk for de fire regionale helseforetakene. Rapporten viser statistikk for femårsperioden 2010-2014. Vi gir den ut for å gi helseforetakene en oppdatert oversikt over utviklingen innenfor erstatningssaker og for å bidra til kvalitetsarbeidet i spesialisthelsetjenesten.

Skriv ut Nynorsk | English | 29. mai 2015

 – Det er viktig at vi sammenstiller statistikken for helseregionene slik at de regionale helseforetakene og sykehusene kan bruke denne i pasientsikkerhetsarbeidet sitt, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad.

Relevant statistikk
Rapporten viser statistikk for femårsperioden 2010-2014. Tallene er presentert per helseregion og fordelt på de aktuelle helseforetakene. Oversiktene er valgt på bakgrunn av hva NPE hyppigst får henvendelser om fra helseforetakene. I tillegg har vi gått mer i dybden på hvorfor det oppsto svikt i behandlingen.

Over tre milliarder kroner utbetalt i femårsperioden
Rapporten viser at NPE i femårsperioden har mottatt 16 149 krav om erstatning knyttet til landets helseforetak  og det er utbetalt 3,3 milliarder kroner i erstatning innenfor de regionale helseforetakenes ansvarsområde.

Belyser forbedringsområder
- I tillegg til å gi de regionale helseforetakene en systematisk og oppdatert oversikt over utviklingen av erstatningssaker, synes vi det er viktig at materialet vårt kan bidra til å belyse forbedringsområder i spesialisthelsetjenesten, sier direktør Jørstad. – Pasientskader koster samfunnet og sykehuseierne store summer årlig, men den viktigste grunnen til å satse på skadeforebygging, læring av feil og økt pasientsikkerhet er den store personlige belastningen skader og feilbehandling utgjør for pasienter og pårørende, påpeker han.

Viktig bidrag til pasientsikkerhetsarbeidet
I arbeidet med bedret pasientsikkerhet har sykehusene mange kilder og bidrag. – Vi opplever at sykehusene og helseregionene bruker materialet vårt i kvalitetsarbeidet. Denne årlige statistikken er et viktig bidrag fra oss i NPE i denne sammenhengen, avslutter Jørstad.