Økning i utbetalinger

Erstatningsutbetalingene viser at vi har en god ordning i Norge, som gjør at mange pasienter får erstatning etter behandlingsskader som burde vært unngått. Erstatningene dekker økonomisk tap og i mange tilfeller også nedsatt livskvalitet. - Vi vet at disse utbetalingene kommer til nytte for pasientene og for pårørende, sier assisterende direktør Rolf Gunnar Jørstad.

Skriv ut Nynorsk | English | 13. desember 2011

I første halvår 2011 utbetalte Norsk pasientskadeerstatning over 480 millioner kroner til pasienter som har blitt feilbehandlet i helsetjenesten. Første halvår i fjor ble det utbetalt om lag kr 440 millioner i pasientskadeerstatninger.

Ingen overraskelse
- Økningen i utbetalinger er forventet, siden vi har satset mye på å effektivisere saksbehandlingen og behandle flere saker, sier Jørstad. Noe av økningen skyldes utbetalinger i saker fra den private helsetjenesten. Dette er også en forventet utvikling for NPE, etter at private helsetjenester ble inkludert i ordningen først fra januar 2009. Jørstad understreker at det ikke er grunn til å tro at kvaliteten på helsetjenestene har blitt dårligere selv om utbetalingene øker.

 - Våre tall gir ikke grunnlag for å si at kvaliteten på helsetjenestene har blitt dårligere. Men det er samtidig grunn til å tro at det er mørketall når det gjelder pasientskader, sier Jørstad. Han sier det er positivt at pasienter som mener seg påført skade melder saker til NPE slik at de får utredet om de har krav på erstatning eller ikke.

 – Alle som mener at de er fått påført en skade som kan skyldes svikt i helsetjenesten, bør melde sitt krav til oss, sier Jørstad.

Mottatte saker
I første halvår mottok NPE 2170 saker fra pasienter som mener de har fått feilbehandling i offentlig og privat helsetjeneste. – Dersom andre halvår følger første halvårs utvikling, ligger vi an til å få inn omtrent like mange saker i 2011 som vi fikk i 2010, sier Jørstad. Dersom du går inn på statistikk i venstremenyen, vil du finne alle våre oppdaterte halvårstall når det gjelder mottatte saker, utbetalinger osv ned på regionsnivå.