Økte utbetalinger og nedgang i saksbehandlingstid

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har i første halvår av 2013 en markant økning i erstatningsutbetalinger til pasienter og pårørende. Tallene så langt i år viser en betydelig økning fra 2012.

Skriv ut Nynorsk | English | 23. august 2013

 – Det er positivt at utbetalingene nå er oppe på tidligere nivå, dette er viktig for brukerne våre som er tilkjent og venter på erstatning, sier direktør i NPE Rolf Gunnar Jørstad.

God fart og fremdrift i utbetalingene
I 2012 tok det lenger tid enn forventet å utbetale erstatninger i saker der det var fastslått at pasienten har rett til erstatning. Årsaken til dette var interne forhold knyttet til kapasitet og utskifting av sentrale medarbeidere som jobbet med erstatningsfastsetting (se tidligere pressemelding i boks til høyre).

Totalt ble det utbetalt i overkant av 706 millioner kroner i erstatninger i fjor, mens det første halvår i år er utbetalt nesten 450 millioner kroner. – Fortsetter denne utviklingen resten av året, og det har vi grunn til å tro at den gjør, så vil vi sannsynligvis ende på 2011-nivået med et sted mellom 820 og 850 millioner kroner utbetalt i erstatninger i 2013. Det er viktig for brukerne våre at vi nå har minst like god fart og fremdrift i utbetalingene som vi hadde i 2011, sier Jørstad.

Kraftig nedgang i saksbehandlingstid
Per utgangen av første halvår har saksbehandlingstiden for de som får erstatning fra NPE, blitt redusert med 100 dager.

- Jeg er glad for at det stadig går raskere for brukerne våre å få svar på søknaden, sier Jørstad. - Særlig er jeg glad for at det nå går vesentlig raskere å få avsluttet saken for dem som har krav på erstatning. Det er selvsagt svært viktig å få avklart de økonomiske følgene av en skade så raskt som overhode mulig, sier han.

Stabilt for meldte saker
I første halvår i år har antallet meldte saker til NPE vært stabilt mot fjoråret. I den perioden har NPE mottatt 2676 saker. Hvis tendensen holder seg ut året, vil NPE få inn omtrent like mange saker som i 2012, dvs. rundt 5100-5200 saker. – Vi så en kraftig økning i antall meldte saker i fjor, sier Jørstad, - og vi hadde forventet fortsatt økning også i år. – Det er vanskelig å forutse meldemønsteret fra år til år. Det som uansett er viktig er at alle som kan ha rett til erstatning melder saken til oss og at man i helsetjenesten er flinke til å informere pasienter om ordningen, sier han.

Fornøyd med halvårsresultatet
Direktør Jørstad oppsummerer halvårsresultatet slik: - Jeg er fornøyd med at vi fortsetter å få ned saksbehandlingstiden og at vi utbetaler mer til brukerne våre. Rask og riktig håndtering av sakene, og raskest mulig avklaring av erstatningen til dem som har krav på det, er det viktigste for oss, avslutter Jørstad.