Parkinsons-pasienter som mister impulskontrollen, kan få erstatning ved informasjonssvikt

Nå kan pasientene ha rett på erstatning, hvis de ikke har fått informasjon om at legemidler mot Parkinson kan føre til at de mister impulskontrollen.

Skriv ut Nynorsk | English | 2. mars 2022

Pasientskadenemnda har endret praksis i saker som gjelder bivirkninger etter medisin mot Parkinson. Nemnda mener nå at ved å informere pasienten og pårørende om risikoen for mulige bivirkninger, vil man kunne gjøre forebyggende tiltak for å helt eller delvis begrense det økonomiske tapet pasientene kan pådra seg.

Etter praksisendringen arbeider NPE nå med å vurdere de konkrete erstatningssakene.

-Vi må først vurdere om pasienten har mottatt informasjon om risiko for utvikling av impulskontrollforstyrrelse. Hvis pasienten ikke har mottatt slik informasjon, må vi vurdere hvilke følger dette har fått for erstatningssøker, sier juridisk fagrådgiver Sylvi Tennøe.

Praksisendringen innebærer ikke at erstatningssøkerne har krav på erstatning for ethvert økonomisk tap. NPE må i hver enkelt sak vurdere tapene pasienten søker erstatning for, og omfanget av disse. I den vurderingen tar en blant annet utgangspunkt i de aktuelle vedtakene fra Pasientskadenemnda.

Les mer på Helseklages nettsider

Parkinsons-pasienter som mister impulskontrollen, kan få erstatning ved informasjonssvikt