Pasientundersøkelse

NPE har i år gjennomført en undersøkelse hos fem hundre pasienter om hvordan de opplever ulike aspekter ved saksbehandling, service og informasjon knyttet til behandlingen av erstatningskrav.

Skriv ut Nynorsk | English | 4. juli 2012

Formålet med årets undersøkelse er å få vite hva pasientene mener om oss. I tillegg ønsker vi å sammenligne resultatene med tilsvarende undersøkelse utført i 1999, og se om tiltak som ble iverksatt etter denne undersøkelsen har hatt effekt. Det er også et mål at resultatet av undersøkelsen skal gi ideer til nye tiltak.

Flere fornøyde pasienter
Sammenlignet med undersøkelsen i 1999, ser vi en positiv utvikling med flere fornøyde pasienter. Pasientene er mest fornøyd med tonen de blir møtt med, at brevene fra NPE er forståelige, saksbehandlers evne til å forklare og informasjon om rutiner og fremdrift underveis i saken. Andelen svært misfornøyde pasienter har blitt mindre på nesten alle spørsmål.

Saksbehandlingstid
Størst misnøye er det med saksbehandlingstiden, begrunnelsen for utfallet, NPE's engasjement i å hjelpe og saksbehandlingen sett under ett. Det er likevel færre pasienter som svarer at de er misfornøyde på disse spørsmålene, sammenlignet med resultatene i 1999.

Klikk på lenken i boksen for å lese hele undersøkelsen.